Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening

Mandag den 13. marts 2023

Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.

Der startes kl.18:00 med spisning. Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 6. marts 2023.

Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. eller Ole telf. 23346588 e-mail: ole@kennelhjelme.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest torsdag den 23. februar 2023.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

  1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
  1. Formandens beretning til godkendelse
  1. Kassereren fremlægger det af revisoren gennemgåede årsregnskab til

godkendelse.

  1. Indkomne forslag
  1. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af 2 suppleanter
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Beretning fra udvalgene

Aktivitet – riffelskydning – haglskydning

  1. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen
  1. Eventuelt.

Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.

Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.

Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.