Om VSJ

Velkommen til Viuf Sogns Jagtforening.

Viuf Sogns Jagtforening er en gammel lokal forening der blev startet helt tilbage i 1933 af lokale folk fra Viuf sogn.

I foreningens første love kan man blandt andet læse at foreningens formål var at søge vildtbestanden
bevaret og forøget ved alle tjenlige midler såsom udøvelse af hensynsfuld jagt, vinterfodring, og bekæmpelse
af skadevoldende vildt. Nogle punkter som vi i foreningen den dag i dag stadig forsøger at holde i hævd.

I dag er Viuf Sogns Jagtforening en forening under Danmarks Jægerforbund.
Vi er også en del af Jægernes Kommunale Fællesråd i Kolding Kommune hvor vi i samarbejde med de øvrige
jagtforeninger i kommunen forsøger at gøre en indsats for vildtet, jægeren og jagten i vores område.

Vi afholder en del af vores arrangementer i Viuf og Almind eller i jagtstuen på Brødsgård i Harte.
Vi tilbyder forskellige aktiviteter og prøver på at tilpasse dem efter medlemmernes ønsker.
Vi opdaterer løbende vores programoversigt på hjemmesiden, hvor du også finder kontaktpersoner,
hvis du ønsker at vide mere.
Vi tilbyder træning med både riffel og hagl på skydebanen i Vingsted, og her er altid mulighed for
at for hjælp og vejledning af vores instruktører på banerne.
Husk, at gennem træning kan skydningen forbedres og risiko for anskydninger minimeres.

Foreningen råder over jagtarealer i Harte Skov, og vi kan tilbyde trækjagt ved Skærbæk i et samarbejde
med Vonsild Jagtforening.
Vi har også normalt et par havjagts ture på programmet, når ellers vejret tillader det.
Det er ofte blevet til gode timer på Lillebælt, og altid, indtil nu, med fugl på paraden når dagen er omme.

Vi har også en årlig tur til Sverige hvor du kan komme med på ægte svensk elgjagt i Jämtland,
hvor der drives med løs hund, og det er ofte også med mulighed for bjørn hvis licensen tillader det.
Turen ligger selvfølgelig i præmiere ugen i september.

Vi giver også mulighed for at deltage på de kommunale jagter i Kolding kommune, ligesom der tilbydes
deltagelse i rågeregulering i kommunen, alt sammen med JKF Kolding som arrangør.

Vi tilbyder deltagelse i kursus med henblik på erhvervelse af jagttegn.
Vi afholder undervisning med formål at give kursisterne en god basis viden til både den teoretiske
og praktiske del af jagttegnsprøven.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningens formand eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer
hvis du har spørgsmål.

Med jægerhilsen
Bestyrelsen