Om VSJ

Velkommen til Viuf Sogns Jagtforening.

VELKOMMEN TIL VIUF SOGNS JAGTFORENING.

Viuf Sogns Jagtforening er en gammel lokal forening der blev startet helt tilbage i 1933 af lokale folk fra Viuf sogn.

I foreningens første love kan man blandt andet læse at foreningens formål var at søge vildtbestanden bevaret og forøget ved alle tjenlige midler såsom udøvelse af hensynsfuld jagt, vinterfodring, og bekæmpelse af skadevoldende vildt.

Nogle punkter som vi i foreningen den dag i dag stadig forsøger at holde i hævd.

I dag er Viuf Sogns Jagtforening en forening under Danmarks Jægerforbund.
Vi er også en del af Jægernes Kommunale Fællesråd i Kolding Kommune hvor vi i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i kommunen forsøger at gøre en indsats for vildtet, jægeren og jagten i vores område.

Vi afholder en del af vores arrangementer i Viuf og Almind Vi tilbyder forskellige aktiviteter og prøver på at tilpasse dem efter medlemmernes ønsker.
Vi opdaterer løbende vores programoversigt på hjemmesiden, hvor du også finder kontaktpersoner, hvis du ønsker at vide mere.
Vi tilbyder træning med både riffel og hagl på skydebanen i Vingsted, og her er altid mulighed for at få hjælp og vejledning af vores instruktører på banerne.
Vi tilbyder hjælp til det obligatoriske riffelskyde bevis til riffelprøven, og vi udsteder tysk skydebevis hvis du har behov for dette.
Der er altid mulighed for at få hjælp hvis du skal til skydeprøve med hagl eller riffel, bare spørg efter instruktørerne, så er de klar til at hjælpe dig.
Husk, at gennem træning kan skydningen forbedres og risiko for anskydninger minimeres.

Foreningen råder over jagtarealer til trækjagt ved Skærbæk i Sønderjylland.
Vi har også indimellem havjagts ture på programmet, når ellers vejret tillader det.
Det er ofte blevet til gode timer på vandet, med gode chancer for fugl på paraden når dagen er omme.

Vi giver også mulighed for at deltage på de kommunale jagter i Kolding kommune, ligesom der tilbydes deltagelse i rågeregulering i kommunen, alt sammen med Danmarks Jægerforbund, Kolding som arrangør.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningens formand eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer hvis du har spørgsmål.

Med jægerhilsen
Bestyrelsen