Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening

 

Mandag den 11. marts 2019
i Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.

Der startes kl.18:00 med gule ærter med tilbehør eller 3 stk. smørrebrød. Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 4. marts 2019.

Husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller smørebrød.

Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. eller Ole telf. 23346588

e-mail: ole@kennelhjelme.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde
senest fredag den 1. marts 2019.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

  1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
  1. Formandens beretning til godkendelse
  1. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  1. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, se Vedtægter for Viuf Sogns Jagtforening 2019

  1. Valg til bestyrelsen: På valg er:

Kaj Jensen, modtager genvalg

Morten Nielsen, modtager genvalg

Ole V. Hjelme, modtager genvalg

  1. Valg af 2 suppleanter:

Bestyrelsen foreslår: Leo Skrædderdal og Kurt W. Nielsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor, bestyrelsen foreslår Anders Søgaard-Hansen.

  1. Beretning fra udvalgene

Aktivitet – riffelskydning – haglskydning

  1. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen
  1. Eventuelt.

Med venlig jægerhilsen

Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte

medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.

Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.

Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.